Odpowiedź na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r.

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie media stały się forum, na którym rozgrywa się konflikt pomiędzy grupą pracowników Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, będącymi jednocześnie Członkami Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, a JM Rektorem tejże Uczelni. Prof. Marek Tukiendorf wobec tej grupy osób podjął działania z naruszeniem prawa, co już zostało stwierdzone przez niezależne organy, a kolejne z nich są obecnie badane.

Jesteśmy świadomi, że fakt upublicznienia i przeniesienia konfliktu na łamy mediów, niesłuży w żadnej mierze społeczności akademickiej. Nie możemy jednak stać biernie bez podejmowania jakichkolwiek reakcji, kiedy nasze dobre imię, najcenniejsza wartość, na które pracowaliśmy przez wiele lat, jest niszczone, a orężem w tej walce wykorzystywanym przez drugą stronę są pomówienia, niedomówienia i półprawdy. Nie chcemy i nie możemy też dłużej milczeć, gdy obserwujemy, w jakim kierunku zmierza Politechnika Opolska pod kierownictwem Rektora prof. M. Tukiendorfa. Jednocześnie wyrażamy wielki żal i smutek, że zamiast rozwiązywać spory i prowadzić dyskusję w ramach powołanych do tego organów takich jak Senat Uczelni czy też Rada Wydziału, Rektor zmusił nas do tej formy i poziomu komunikacji. Pod adresem www.zzppo.pl znajdziecie Państwo odpowiedź Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r., w którym przedstawiamy jedynie fakty, pozostawiając Państwu do oceny, kto w tym sporze ma rację.

Tekst oświadczenia:

ZZPPO – Odpowiedź na Oświadczenie Rektora z 03.08.2018r.

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *