Sprawą dodatku w wysokości 13 tys. zł dla Rektora Politechniki Opolskiej zainteresowały się media

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej postanowił zbadać prawidłowość przyjętej w grudniu 2016 r. przez Senat PO uchwały nr 80 dotyczącej przyznania dodatku specjalnego dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł. Z zebranych w tej sprawie dokumentów wynika, że Senatorowie zostali dwukrotnie wprowadzeni w błąd. Po pierwsze została podana nieprawdziwa informacja dotycząca źródła finansowania tegoż dodatku. Wg informacji podanej przez zarząd uczelni, środki na ten cel miały pochodzić z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie o pochodzenie środków, Rektor poinformował, że pochodzą one wyłącznie ze środków własnych uczelni.

Po drugie, zarząd uczelni podał, że wnioskującym do ministra o dodatek specjalny dla Rektora, będzie przewodniczący KRASP. Jednak faktycznym wnioskującym był jeden z prorektorów, natomiast pismo przewodniczącego KRASP było dla ministra przedstawione wyłącznie już jako rekomendacja. Zostało ono przez prorektora skierowane do ministra w dniu 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu, na którym uchwała została przyjęta.

Podanie nieprawdziwych informacji mogło mieć wpływ na wynik głosowania. Dlatego też trzech Senatorów Politechniki Opolskiej złożyło 10 września 2018 r. do JM Rektora wniosek o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu punktu dotyczącego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przeprowadzenia głosowania nad uchyleniem feralnej uchwały nr 80.

Temat został również podjęty przez media. Poniżej zamieszczamy linki do publikacji.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261522,opole-zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej.html

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Opole.-Szokujaca-pensja-rektora-Politechniki-Opolskiej

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-09-16/zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/

https://opole.onet.pl/opole-zwiazkowcy-chca-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/z034991

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *