Miesięczne archiwum: Luty 2019

LIST OTWARTY DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

W załączeniu przekazujemy Państwu List otwarty z jakim zwróciliśmy się jako Związki Zawodowe działające w Politechnice Opolskiej do Pana Ministra dra Jarosława Gowina oraz do wszystkich gremiów reprezentujących Uczelnie Wyższe w Polsce. Przekazujemy także Apel, jaki wystosowaliśmy do Rektora prof. Marka Tukiendorfa o  zatrzymanie “mowy nienawiści”, jaka w naszym przekonaniu od dłuższego czasu występuje w Politechnice Opolskiej.  Ponadto w celu uświadomienia Państwu skali zjawisk jakie mają miejsce na naszej Uczelni,  załączamy także artykuły z regionalnej prasy, które ukazały się tylko w ostatnich dniach.

List otwarty do MNiSW

Apel do Rektora PO