Archiwum autora: admin ZZPPO

Sprawą dodatku w wysokości 13 tys. zł dla Rektora Politechniki Opolskiej zainteresowały się media

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej postanowił zbadać prawidłowość przyjętej w grudniu 2016 r. przez Senat PO uchwały nr 80 dotyczącej przyznania dodatku specjalnego dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł. Z zebranych w tej sprawie dokumentów wynika, że Senatorowie zostali dwukrotnie wprowadzeni w błąd. Po pierwsze została podana nieprawdziwa informacja dotycząca źródła finansowania tegoż dodatku. Wg informacji podanej przez zarząd uczelni, środki na ten cel miały pochodzić z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie o pochodzenie środków, Rektor poinformował, że pochodzą one wyłącznie ze środków własnych uczelni.

Po drugie, zarząd uczelni podał, że wnioskującym do ministra o dodatek specjalny dla Rektora, będzie przewodniczący KRASP. Jednak faktycznym wnioskującym był jeden z prorektorów, natomiast pismo przewodniczącego KRASP było dla ministra przedstawione wyłącznie już jako rekomendacja. Zostało ono przez prorektora skierowane do ministra w dniu 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu, na którym uchwała została przyjęta.

Podanie nieprawdziwych informacji mogło mieć wpływ na wynik głosowania. Dlatego też trzech Senatorów Politechniki Opolskiej złożyło 10 września 2018 r. do JM Rektora wniosek o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu punktu dotyczącego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przeprowadzenia głosowania nad uchyleniem feralnej uchwały nr 80.

Temat został również podjęty przez media. Poniżej zamieszczamy linki do publikacji.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261522,opole-zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej.html

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Opole.-Szokujaca-pensja-rektora-Politechniki-Opolskiej

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-09-16/zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/

https://opole.onet.pl/opole-zwiazkowcy-chca-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/z034991

Stanowiska innych organizacji funkcjonujących w ramach Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

Cieszy nas niezmiernie, że coraz większe grono ogranizacji funkcjonujących w ramach Politechniki Opolskiej, wyraża zbieżne z naszym stanowisko w sprawie trybu oraz wątpliwych intencji pośpiesznego trybu, w jakim Rektor próbuje przeprowadzić podział dwóch wydziałów Politechniki Opolskiej.

Poniżej stanowisko  Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 5 września 2018.

STANOWISKO_RADY_05.09.2018 r.

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej w sprawie formy wprowadzanych przez 
JM Rektora zmian w strukturze Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, chcieliśmy wyrazić
swój zdecydowany sprzeciw wobec formy przeprowadzania zmian w jej strukturach przez JM
Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. W naszej ocenie podjęte
przez Zarząd Uczelni działania naruszają fundamentalne prawa akademickie m.in. takie, jak
prawo do dyskusji.

Jak bowiem można zinterpretować fakt, że na rozmowy nad tak głębokimi zmianami,
jak podział dwóch wydziałów, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Wydział
Inżynierii Elektrycznej oraz Wydział Informatyki, jak również Wydziału Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii na Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Fizjoterapii,
Senatorowie mają przeprowadzić na jednym posiedzeniu, gdzie informacja o tym fakcie
zostaje, przesłana drogą e-mail na 20 godzin przed planowanymi obradami? Trudno również
nazwać dyskusją nieliczne spotkania przedstawicieli Zarządu, które miały miejsce i to
wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi pracownikami Wydziału Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki. Politechnika Opolska nie jest własnością jednej osoby, a każdy z
naszej społeczności ma prawo do wyrażenia swojego zdania.

Stoimy na stanowisku, że proponowane przez JM Rektora zmiany są przedwczesne,
nieprzemyślane i pozbawione zasadności zarówno z punktu widzenia rozwoju naukowego jak
również ekonomicznego. Potwierdzeniem tego stanowiska jest opinia wyrażona przez pana
prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej i jednocześnie
przewodniczącego KRASP. Na łamach czerwcowego Forum Akademickiego, Profesor Jan
Szmidt wskazał, jak widzi przyszłą strukturę uczelni. Ma być ona wydziałowa dydaktyczna
oraz przecinająca ją – instytutowa do realizacji badań naukowych. Przewodniczący KRASP
pisze m.in.: te jednostki naukowe nie mogą tworzyć zamkniętych bytów, ale muszą się
przenikać, tworzyć większe wielodyscyplinowe struktury, np. szkoły naukowe, gdzie będzie
następowała wymiana myśli, idei. Wydziały pozostaną często jako struktury dydaktyczne,
realizujące zwłaszcza kształcenie na pierwszym stopniu…” Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że nie znamy przecież jeszcze wszystkich szczegółowych rozporządzeń, które mają
towarzyszyć nowej Ustawie. Obecnie jest bardzo wiele niewiadomych, a pośpiech, z jakim
JM Rektor chce wprowadzić wyłącznie swoje pomysły, stanowi w naszej ocenie zagrożenie
dla funkcjonowania w przyszłości naszej uczelni, nie tylko jako Politechniki Opolskiej, ale jako
uczelni wyższej w ogóle. Wszak jeszcze w maju tego JM Rektor roku publicznie oświadczył,
że najlepszym rozwiązaniem w kontekście nowej ustawy będzie powołanie jednej uczelni,
która skupi wszystkie uczelnie wyższe Opolszczyzny.

Uważamy, że w świetle medialnych wydarzeń, które mają w ostatnim czasie miejsce,
gdzie w centrum uwagi znajduje się pan prof. Marek Tukiendorf oraz wychodzących na jaw
nieprawidłowości, jak chociażby kulisy przyjęcia przez Senat PO uchwały nr 80 z 21 grudnia
2016 r. zatwierdzającej dodatek dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł., nie mówiąc już o
moralnym aspekcie tej sprawy, notorycznego unikania odpowiedzi na pytania kierowane już
nie tylko przez nasz Związek, ale również przez prasę, jak chociażby w kwestii zasadności
niezliczonych podróży służbowych pana Rektora i źródeł ich finansowania, podjętych
nietrafionych inicjatyw, których sztandarowych przykładem jest utworzenie zamiejscowego
wydziału w Kędzierzynie, gdzie na obecny rok akademicki zostały zrekrutowane trzy osoby,
odbierają prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji w kwestii dotyczącej 860
pracowników Politechniki Opolskiej.

Apelujemy, aby w dniu jutrzejszym Senatorowie Politechniki Opolskiej jednoznacznie
przeciwstawili się zaproponowanemu przez JM Rektora, prof. Marka Tukiendorfa sposobowi wprowadzania zmian i aby dali szansę na przeprowadzenie demokratycznej dyskusji na forum całej społeczności akademickiej.

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Związek Zawodowy Pracowników odezwa do pracowników

Podziękowania oraz zaproszenie

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Dziękujemy za wszystkie spływające do nas słowa poparcia. To budujące, jak wiele jest osób, którym bliskie jest dobro Politechniki Opolskiej i które nie godzą się na traktowanie Naszej Uczelni oraz jej Pracowników w sposób przedmiotowy i instrumentalny.

Część z Państwa zdecydowała się już wstąpić do związku zawodowego. Pragniemy powitać nowych członków oraz zaprosić do wstępowania do Naszego Związku Zawodowego wszystkich, którym bliskie są podejmowane przez nas inicjatywy.

W związku z powtarzającymi się pytaniami ze strony zainteresowanych osób, poniżej krótka lista naistotniejszych odpowiedzi:

  • Wstąpienie do związku zawodowego wymaga jedynie wypełnienia deklaracji członkowskiej dostępnej pod adresem: Deklaracja członkowska ZZPPO .
  • Deklarację wystarczy wypełnić i wysłać jej zdjęcie lub skan na adres zwiazek.pracownikow@gmail.com.
  • W chwili obecnej z członkostwem w związku nie wiążą się żadne opłaty.
  • Lista członków związku zawodowego znana jest tylko najbliższemu gronu zaufanych osób zarządu związku. Władze uczelni nie są informowane oraz nie mają prawa żądać dostępu do informacji o członkach związku. Państwa członkostwo w związku pozostanie więc anonimowe, o ile nie postanowicie Państwo sami go ujawnić lub nie zwrócicie się do nas z prośbą o reprezentowanie Państwa w ewentualnej spornej sprawie z władzami uczelni.
  • Jeżeli zależy Państwu na zachowaniu anonimowości – warto oczywiście unikać odwiedzania strony związku z komputerów uczelni oraz wysyłania do nas wiadomości ze służbowych adresów e-mail. Znane są nam niestety przypadki, kiedy historia służbowej korespondencji wykorzystywana była przez władze uczelni w sposób co najmniej nieelegancki.

Zachęcamy do podjęcia wspólnego wysiłku o to, żeby na Politechnice Opolskiej zapanowały w końcu zasady swobody wymiany opinii, wzajemnego szacunku oraz uczciwości.